Jak zerwać umowę zlecenie? [Wzór PDF, DOC]

1
15386
Jak zerwać umowę zlecenie

Pracujesz na podstawie umowy zlecenia i teraz nadszedł moment, gdy chcesz tą umowę zerwać. Zanim do tego dojdzie powinieneś być świadomy kilku informacji dotyczących tej formy współpracy.

Umowa zlecenie należy do grona umów cywilnoprawnych. Dokładnie opisana jest Kodeksie Cywilnym. Umowa zlecenie jest swoistym porozumieniem się między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Treść umowy nie jest określona w kodeksie, dzięki czemu może być ona dowolnie kształtowana. Urlopy oraz ewentualne zwolnienia są kwestią umowną pomiędzy stronami. Sposób wykonania pracy oraz termin jej realizacji również.

Jak zerwać umowę zlecenie ?

Wypowiedzieć umowę zlecenie można w każdej chwili. Takie prawo ma zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca. Ważne jest to, że wypowiedzenie działa natychmiastowo. Wyjątek stanowią te umowy zlecenia, w których zostały opisane warunki wypowiedzenia, czyli okres jego trwania. Od tego też jest jednak odstępstwo. Nie musimy zachowywać okresu wypowiedzenia jeżeli umowę zrywamy z ważnych powodów.

Jeżeli umowa zlecenie została spisana, to przyjęło się, że wypowiedzenie również powinno być w formie pisemnej. Dobrze jest w momencie składania wypowiedzenia poprosić tą drugą stronę o podpisaniu się na egzemplarzu, który pozostaje u Ciebie.

Dobrze napisane wypowiedzenie powinno zawierać :

 • określenie daty i miejsca,
 • dane obu stron, tzn. dane zleceniodawcy oraz zleceniobiorcy,
 • powody zerwania umowy (tylko gdy są one istotne)
 • podpis wypowiadającego.

Ustawodawca określił, że ważne powody, powodu których można zerwać umowę zlecenie to :

 • choroba,
 • zmiana sytuacji życiowej,
 • zmiana miejsca zamieszkania,
 • brak zaliczki od zamawiającego koniecznej do pokrycia kosztów związanych z wykonaniem umowy,
 • oczekiwania zleceniodawcy są zmienne lub niezgodne z ustaleniami.
 • Zerwanie umowy zlecenie wiąże się z pewnymi skutkami. Strona, która tą umowę zerwała bez wskazania konkretnych powodów jest zobligowana do naprawienia szkód, które pojawiły się u drugiej strony.

  Zerwanie umowy cywilnoprawnej nie powinno sprawić trudności, jeżeli powód jej unieważnienia jest jasny i obie strony zdają sobie sprawę, że będzie to najlepsze rozwiązanie zaistniałej sytuacji. Na szczęście tak jest w większości zawartych zleceniach.

  Wypowiedzenie umowy zlecenie – wzór [PDF, DOC]

  Wypowiedzenie umowy zlecenie – wzór – DOC

  Wypowiedzenie umowy zlecenie – wzór – PDF

  Wypowiedzenie umowy zlecenie – wzór – DOCX

  1 KOMENTARZ

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here