Poradnik dla podatników PIT-36L

0
1153

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) na formularzu PIT-36L, przeznaczone jest dla podatników, którzy w okresie roku podatkowego 2018 prowadzili działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej i składają PIT 2019, a ich działalność opodatkowana była na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – czyli w uproszczeniu tak zwanym podatkiem liniowym. Dotyczy więc profesjonalistów, którzy dokonali odpowiedniego wyboru opodatkowania i powinni wiedzieć jak się rozliczyć. Okazuje się jednak, że sam wybór sposobu opodatkowania nie oznacza wprost, że podatnik z wie jak prawidłowo przygotować PIT 2019. Dlatego wato zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje, o pracy nad tym drukiem podatkowym.

PIT-36L podstawowe informacje

Do tej pory ciągle PIT-36L można przygotować w dwa sposoby: tradycyjny oraz elektroniczny. W wersji tradycyjnej (inaczej nazywanej papierową) podatnik przygotowuje formularz pisemnie, na papierze, a następnie składa go osobiście w urzędzie lub wysyła listem poleconym Poczty Polskiej. Opcja elektroniczna polega natomiast, na przygotowaniu e-PIT w specjalnej aplikacji do przygotowywania e deklaracji, a następnie przesłania jej przez odpowiednie bramki za pomocą sieci internet. Bez względu na wybraną formę, termin na złożenie PIT 2019 jest ten sam. Na razie dla deklaracji PIT-36L ustawodawca nie przewidział możliwości przygotowania jej, czy przesłania przez usługę „Twój e-PIT”.

Ulgi podatkowe dla PIT-36L

PIT-36L z definicji przeznaczony jest do indywidualnego rozliczenia podatkowego przedsiębiorców, którzy chcieli skorzystać z jednolitej stawki podatku liniowego. PIT 2019 dla podatników PIT-36L nie może być przygotowany wspólnie z małżonkiem, czy dziećmi. Co więcej, opodatkowanie stałą 19 procentową stawką pozwala opodatkowywanie podatnika niezależnie od jego dochodów, jednak ma również drugi efekt, którym jest uniemożliwienie podatnikom skorzystania z większości ulg i odliczeń podatkowych. W tej sytuacji wyjątkiem pozostają na przykład składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Najważniejsze informacje o formularzu PIT 2019

Obecnie obowiązującym, aktualnym i wiążącym formularzem, na którym powinni rozliczyć się podatnicy PIT-36L, jest PIT-36L o numerze 15. Numer formularza można sprawdzić w każdym jego dolnym rogu, w nawiasie – w tym przypadku: (15). Co ciekawe, ze względu na zmiany prawne i wprowadzeniu do obrotu nowego podmiotu podatkowego, czyli przedsiębiorstwa w spadku, formularz PIT-36L znalazł się na jednym druku z formularzem PIT-36LS. Już na początku pracy podatnik powinien wybrać odpowiedni formularz, poprzez skreślenie niepotrzebnej nazwy, kierując się zasadą, że PIT-36L składają osoby fizyczne, natomiast PIT-36LS składają podmioty będące przedsiębiorstwem w spadku.

Podsumowanie i rekomendacje

PIT-36L jest jednym z PIT 2019, składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Warto pamiętać, że jest to również termin składania innych najpopularniejszych deklaracji podatkowych w Polsce, czyli PIT-36 i PIT-37. Przez to, czym bliżej końcowego terminu składania dokumentów, tym w urzędach skarbowych oraz na poczcie mogą pojawiać się coraz większe kolejki oraz zatory. Jeżeli przedsiębiorca ma wątpliwości jak prawidłowo wypełnić swoją deklarację PIT-36L, warto żeby zaczął pracę jak najszybciej i zarezerwował sobie odpowiednią ilość czasu na spokojną pracę i ewentualne wyjaśnienie pytań.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here