Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy, kiedy może z niego skorzystać

0
925

Choroba przedsiębiorcy to zazwyczaj wielki kłopot dla firmy. Czas dochodzenia do zdrowia jest często postrzegany jako ten, w którym nie można prowadzić biznesu, a więc i zarabiać. Nie zawsze oznacza to jednak, że jest on całkowicie pozbawiony środków. Niektórym przysługuje bowiem zasiłek chorobowy. W przypadku przedsiębiorców świadczenie to jest jednak wypłacane na innych zasadach niż pracownikowi. Jakich?

Kiedy przedsiębiorca może otrzymać zasiłek chorobowy?

Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorców jest dobrowolne. Można je opłacać, ale nie trzeba. Objęcie nim następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Rezygnacja z chorobowego wiąże się z obniżeniem składek ZUS za dany miesiąc. Należy jednak pamiętać, że nieopłacanie przez przedsiębiorcę tego ubezpieczenia jest równoznaczne z tym, że nie otrzyma on tzw. wynagrodzenia chorobowego w razie problemów ze zdrowiem. Wpłacanie więc składek do ZUS, jest więc pierwszym warunkiem wypłaty zasiłku chorobowego przedsiębiorcy.

Drugi warunek mówi, że prawo do świadczenia chorobowego przedsiębiorca uzyskuje dopiero po 90 dniach – czyli po tym czasie może skorzystać z wynagrodzenia chorobowego. Pamiętanie o tym warunku jest bardzo ważne. Wcześniejsze ubieganie się o świadczenie spotka się z odmową ze strony ZUS.

Kolejny warunek otrzymania przez przedsiębiorcę zasiłku chorobowego to terminowe opłacanie składek ubezpieczenia. Jeśli ten obowiązek nie zostanie spełniony, ZUS ma prawo wykluczyć przedsiębiorcę z dobrowolnego ubezpieczenia od pierwszego dnia miesiąca, za którym nie opłaci on należnej składki w terminie. Dodatkową karą jest również utrata prawa do zasiłku chorobowego na okres 3 kolejnych miesięcy.

Ile wynosi wynagrodzenie chorobowe?

Wysokość zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy wyliczana jest na podstawie średnich zadeklarowanych składek z okresu 12 miesięcy, które są pomniejszone o wskaźnik wynoszący 13,71% . Kwota wypłacanego zasiłku uzależniona jest też od stopnia choroby. Ogólne założenia mówią, że:

  • w przypadku stwierdzenia niezdolności do pracy przedsiębiorcy przysługuje 80% podstawowego wymiaru zasiłku;
  • w przypadku pobytu w szpitalu przedsiębiorcy przysługuje 70% podstawowego wymiaru zasiłku;
  • zasiłek chorobowy w 100% przedsiębiorcy wypłacany jest w przypadku, gdy: choroba przypada na okres ciąży, niezdolność do pracy jest wynikiem wypadku w drodze do lub z pracy, przedsiębiorca poddawany jest badaniom lekarskim jako kandydat na dawcę komórek tkanek i narządów.
  • wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest za każdy dzień niezdolności do pełnienia obowiązków zawodowych, w tym również za dni wolne od pracy. Od otrzymanych środków potrącany jest podatek.

Jak otrzymać zasiłek chorobowy?

Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy musi zostać zgłoszone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  Pierwszą jest uzyskanie zwolnienia lekarskiego, które należy przekazać do ZUS. Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy przekazuje się na druku ZUS ZLA i dołącza do niego formularz ZUS Z-3b. Termin dostarczenia dokumentów to do 7 dni od daty wystawienia zwolnienia. Opóźnienie, nawet 1-dniowe może spowodować obniżenie świadczenia o 25%. ZUS na wypłatę zasiłku chorobowego ma 30 dni od otrzymania dokumentów. Spóźnienie ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystąpienia o odsetki ustawowe.

Obniżenie składek ubezpieczenia chorobowego

Przedsiębiorca, który pobiera zasiłek chorobowy, ma prawo do obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne. Niższe składki obejmują okres, w którym z powodu choroby przedsiębiorca nie mógł prowadzić działalności. Podstawę oblicza się proporcjonalnie do liczby dni, za które pobiera się wynagrodzenie chorobowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here